EMOČNÍ INTELIGENCE
Práce na schopnosti dosahování toho co skutečně chceme, co nás naplňuje a vycházení s ostatními lidmi, hlavně pak sami se sebou.
9 STRATEGIÍ
Dynamická typologie mapující a popisující základní životní strategie, její příčiny a projevy v různých stadiích zralosti osobnosti.
RODIČOVSTVÍ
Semináře zaměřené na zdravé rodičovství a výchovu dětí ve skutečné osobnosti, hledání a vytváření prostoru v rámci rodiny pro tzv. Spolubytí.

VYBERTE SI

Sledujte vypsané termíny
otevřených tréninků
v Kalendáři akcí.

monika-slide-zaklad-1040x580-col

Když jsme před lety rozjížděli moji vzdělávací společnost just4you zaměřenou na firemní klientelu, byla jsem přesvědčená, že nikdy nebudu dělat otevřené semináře. Že je to „monkey business“. Je to asi dva roky, co jsme začali otevřené semináře dělat. A ano, otevřené semináře dělám ne proto, aby ze mne byl milionář, ale protože mi to dává smysl. Baví mě potkávat se s lidmi v Praze i v regionech. Je to daleko osobnější, než při seminářích ve firmách. Lidé, kteří chodí na otevřené semináře, mají silnou vnitřní motivaci. Zaplatí si vstup, aktivují se ve svém volném čase a mají dobrý důvod, proč přišli. A toho si velmi vážím.

Patřím k těm šťastlivcům, kteří žijí prací a milují svou práci. Proto se těším na každou víkendovou nebo letní akci, která mi umožní potkat se s lidmi, kteří hledají svou cestu a nebo už jdou za tím, co chtějí a čemu věří. Pokud mezi ně patříte, těším se, že se brzy potkáme.

Emoční inteligence

Při seminářích a workshopech občas hledáme s účastníky nějakou zajímavou definici pro emoční inteligenci. Nedávno se moc líbilo, co řekla jedna studentka na přednášce pro studentskou organizaci v Brně: „Pro mě je emoční inteligence o tom, jak dokázat být empatický k sobě i k lidem kolem sebe“. Myslím, že to je velmi výstižné a laskavé. Emočka je o nás a našem vztahu k sobě samotnému a také o tom, jak umíme budovat vztahy k jiným lidem.

Emoční inteligence

Emoční inteligence je základ. Je to seminář, na kterém se dá stavět.
Je to o jiném pohledu, pohledu sám na sebe, možná lépe do sebe.
Kdo jsem, co cítím, jak se v tom cítím a proč to tak cítím. Proč dělám,
to co dělám a co vlastně skutečně potřebuji. Jak si své potřeby
uvědomit a jak si je naplnit, nebo je komunikovat ke svému okolí.
Když vím, kdo jsem a co chci, dokážu pochopit, kdo jsou ostatní
a že je v pořádku, když mají úplné odlišné potřeby než já. A že jejich
potřeby nejsou nadřazené ani podřazené mým potřebám. Jsme v
rovnováze a o tom je partnerství. Vztahy pak nejsou o nárokování
si někoho, ale o svobodě a respektu.

Mám ráda emoční inteligenci, změnila mi život.
Přijďte se také podívat do sebe, stojí to za to.

KALENDÁŘ AKCÍ

web-eq

Emočka pro děti

Má mě ráda, nemá mě ráda, mám se rád, nemám se rád,
bojím se, nebojím se, věřím ji, nevěřím ji, věřím si,
nevěřím si, chci to, nechci to, fuj to jsem se lekl, zlobím se,
nezlobím se, jsem sám, stydím se, raduju se, jsem smutný.

Enyky benyky kliky bé, aber fabr domine. Elce pelce kotrmelce…
A nebo se začneme smát a o sobě si povídat. Nikdo neví,
co já vím, co v srdíčku svém nosím.

Naučte svoje děti rozumět tomu, co cítí. Naučte je mluvit o tom,
co cítí. A naučte je, jak mají pracovat s tím, co cítí.

Vy už to umíte?

KALENDÁŘ AKCÍ

web-emockaprodeti

9 STRATEGIÍ

Já potřebuju věcem rozumět. Až když jim rozumím, můžu je pochopit, přijmout a nesoudit. V semináři 9 Strategií pracujeme se strukturou návyků popsanou v nástroji emoční inteligence – Enneagramu. Pro mě je to skvělý nástroj, díky kterému můžu lépe rozumět sama sobě i lidem kolem sebe. Popisuje strukturu návyků, které nejčastěji používáme a přitom respektuje, že každý z nás jsme naprosto jedinečná bytost. Díky tomu můžu oddělit návyk, který používáme jako obranný mechanismus a samotný potenciál, který v sobě neseme. Umožňuje mi vidět krásu a dary své, svých blízkých i lidí, se kterými pracuji.

Základy

9 Strategií je nástroj emoční inteligence, který nabízí široké využití
v pracovním i v osobním životě. Vysvětluje a popisuje strukturu
osobnosti a návyky, které si vytváříme a často je používáme velmi
nevědomým a neřízeným způsobem. Pomáhá navýšit sebeuvědomění
a nastavuje laskavou formou zrcadlo našim možnostem rozvoje.
Zároveň nás vede k využití potenciálu jednotlivce i skupin. A to vše
s velkým respektem na jedinečnost každého z nás.

Vede k pochopení motivů jiných lidí a tím k navýšení schopnosti
vytvářet zdravé a vyrovnané vztahy. Účastníci kurzu dokáží rychleji
pracovat na zdokonalení svých komunikačních dovedností, schopností
řešit konflikty a vyjednávat win-win.

KALENDÁŘ AKCÍ

.

web-enneazaklady

Sociální podtypy

Seminář určený pro ty, kteří mají zájem pracovat na sobě a mají základní znalost 9 Strategií respektive enneagramu. Pokud u svého typu váhají, tento seminář jim určitě pomůže k lepší identifikaci. Sledujeme, jak velký vliv mají tři základní instinktivní potřeby, jako je jistota, láska a potřeba patřit do skupiny na projev každé z devíti strategií. Pochopení vlastních potřeb vede k pochopení sebe sama a svých skrytých a často nevědomích motivací. Probereme tedy 27 instinktivních podtypů a jejich dopad do běžného života jednotlivce.

V tomto semináři mají účastníci dostatek prostoru na sdílení vlastních zkušeností. Navyšují tak nejen své vědomí a přijetí sám sebe, ale také lépe chápou a respektují lidi kolem sebe a jejich potřeby.

KALENDÁŘ AKCÍ

podtypy3

Zralosti typů

Seminář Zralosti typu, je určen pro účastníky, kteří znají svou strukturu osobnosti, mají identifikovaný svůj typ / svou strategii a jsou připraveni pracovat na sebeuvědomění do hloubky. V tomto semináři se věnujeme jednotlivým typů a jejich cestě zralosti a to v devíti podobách u každého typu. Jde o velmi intenzivní reflexi každého účastníka a zároveň hledání jeho individuální cesty rozvoje k vyšší zralosti.

Jedná se o jedinečnou kombinaci teoretických informací s propojením na skutečnou situaci, v které se jednotlivý účastníci nachází, sdílení a rozbor konkrétních kroků vedoucích k dosažení navýšení kvalit potřebných pro pracovní i soukromé prostředí.

KALENDÁŘ AKCÍ

zralosti

Panelové rozhovory

Panelové rozhovory jsou nejefektivnějším a nejstarším nástrojem učení Enneagramu a používáme je i v rámci učení 9 Strategií. Hovory jsou vedeny moderátorem s lidmi stejné struktury, resp. typu jejich strategie, kteří se chtějí podělit s ostatními o své prožitky, motivy jednání, reakce na obvyklé podněty a řešení životních situací. Osobní příběhy jsou vždy vyprávěny samotnými účastníky z jejich úhlu pohledu a jsou velmi důležitou a zároveň jedinečnou příležitostí pochopit daný typ. V průběhu dvou dnů projdeme postupně všech devět strategií, budeme sledovat i odlišnosti jednotlivých sociálních podtypů.

Na každou strategii je vyhrazen dostatečný čas a na konci každého panelu je k dispozici prostor pro dotazy z publika.

KALENDÁŘ AKCÍ

panely

9STRATEGIÍ pro děti

Proč je babička pracovitá jak včelička? Proč strejda hned řve jak lev
a z očí mu šlehá hněv? Proč teta furt soutěží, i když se žádný závod
neběží? Proč je táta jako slon, hlavně v klídku, žádný shon? Proč je
ségra jak opice, co pořád skáče a chechtá se velice? Proč je soused
jako moudrá sova, ale mluvit se s ním vůbec nedá?

Děti chápou, že každé zvíře je jiné. Vnímají sílu a různost v jejich světě.
Vědí, v čem jsou zvířat odlišná. Znají jejich silné stránky a dokáží
pojmenovat jejich slabiny. Umí mluvit o tom, jak se zvířata chovají
v klidu nebo když se zlobí, loví a nebo bojí. Právě přes tyto odlišnosti
učíme děti chápat různost lidí a jejich návyky. Pomozte dětem pochopit,
že lidé nejsou stejní. že každý má nějaké návyky, které používá. Je
potřeba s tím počítat a  respektovat to. A zároveň v tom umět ošetřit
sebe. Umíte to také?

KALENDÁŘ AKCÍ

web-enneaprodeti

Rodičovství

Rodičovství je vlastně královská disciplína našich životů. Ve školách se učíme kde co. V práci z nás mají být experti v dané oblasti, nebo špičkoví lídři. Na roli rodičů nás nikdo nepřipravuje. Přitom kde jinde potřebujeme rozumět a chápat, než doma. A pro koho jiného máme být skutečným lídrem, než pro své děti.

Pokud chcete rozvíjet komunikaci, řešení konfliktů, vyjednávání, timemanagement všech generací, vyjednávání a argumentaci, kreativní řešení, týmovou spolupráci, budování týmové kultury, emoční inteligenci a mnoho dalšího, staňte se rodičem. A pokud hledáte cestu, jak vychovat ze svých dětí zralé dospělé, přijďte na některý seminář.

Spolubytí s dětmi

Představte si všechny situace, které se vám s dětmi stále opakují.
Ty, co vás nejvíce vyčerpávají i všechny ostatní, které vás prostě nebaví.
A teď si představte, že je hodíte do obrovského mixéru, kde se
rozmixují na malé kousky.

Pak z nich uhnětete a zformujete docela nové situace, které se budou
s dětmi opakovat, ale budou vás nabíjet energií, budou vás bavit a
budou vám dávat smysl.

Jednou v létě jsem se potkala s Petrou Hanelovou a napadlo nás,
že by bylo fajn vymyslet nějaký společný projekt a vzniklo
Spolubytí s dětmi. Trvalo nám rok, než jsme rozpracovaly
12 témat do workshopů. Hodně jsme u toho povídaly a společně 
vařily. A stálo to za to.

KALENDÁŘ AKCÍ

spolubyti

Funky mamky

Rodičovství je nejvíc. A hlavně všechno je úplně jinak. Rychle jsem
pochopila, že ve výchově dětí, jde vlastně o to, nejdřív vychovat
sám sebe. A mám k tomu parádní učitele. Co si do domácího týmu
přineseme, to tam budeme mít. Pokud přineseme respekt a
partnerství, budeme doma mít respekt a partnerství. Pokud rány
a vztek, budeme mít rány a vztek. Je to fér. Těžké, ale fér.

Funky mamky mají doma hravost a radost a s dětmi si užívají.
A aby to mohlo fungovat, je třeba stavět na respektu a partnerství,
hranicích a dohodách. Lásce a trpělivosti a přitom důslednosti.
Funky mamky vědí jak na to. A někdy to jde líp a někdy hůř.
A to je v pořádku, protože se to učí maminky i děti.

KALENDÁŘ AKCÍ

funky-mamky

9STRATEGIÍ pro děti

Proč je babička pracovitá jak včelička? Proč strejda hned řve jak lev
a z očí mu šlehá hněv? Proč teta furt soutěží, i když se žádný závod
neběží? Proč je táta jako slon, hlavně v klídku, žádný shon? Proč je
ségra jak opice, co pořád skáče a chechtá se velice? Proč je soused
jako moudrá sova, ale mluvit se s ním vůbec nedá?

Děti chápou, že každé zvíře je jiné. Vnímají sílu a různost v jejich světě.
Vědí, v čem jsou zvířat odlišná. Znají jejich silné stránky a dokáží
pojmenovat jejich slabiny. Umí mluvit o tom, jak se zvířata chovají
v klidu nebo když se zlobí, loví a nebo bojí. Právě přes tyto odlišnosti
učíme děti chápat různost lidí a jejich návyky. Pomozte dětem pochopit,
že lidé nejsou stejní. že každý má nějaké návyky, které používá. Je
potřeba s tím počítat a  respektovat to. A zároveň v tom umět ošetřit
sebe. Umíte to také?

KALENDÁŘ AKCÍ

web-enneaprodeti

Emočka pro děti

Má mě ráda, nemá mě ráda, mám se rád, nemám se rád,
bojím se, nebojím se, věřím ji, nevěřím ji, věřím si,
nevěřím si, chci to, nechci to, fuj to jsem se lekl, zlobím se,
nezlobím se, jsem sám, stydím se, raduju se, jsem smutný.

Enyky benyky kliky bé, aber fabr domine. Elce pelce kotrmelce…
A nebo se začneme smát a o sobě si povídat. Nikdo neví,
co já vím, co v srdíčku svém nosím.

Naučte svoje děti rozumět tomu, co cítí. Naučte je mluvit o tom,
co cítí. A naučte je, jak mají pracovat s tím, co cítí.

Vy už to umíte?

KALENDÁŘ AKCÍ

web-emockaprodeti

Chcete uspořádat seminář i ve vaší společnosti, škole nebo spolku? Napište mi …