Pro školy

 • Emoční inteligence EQ – rozvoj a využití v praxi

  Kurz certifikovaný MŠMT
  Časová dotace 16 hodin
  Obsah:

  • Navýšení znalostí v oblasti EQ
  • Pochopení principů rozvoje EQ
  • Účastníci budou znát a umět rozvíjet jednotlivé vnitřní kompetence, které patří do oblasti EQ
  • Navýšení schopnosti bezpečně komunikovat své vlastní potřeby, chápat a pojmenovávat potřeby lidí kolem sebe
  • Budovat vztahy na vzájemném respektu a partnerství. Tyto informace vhodnou formou umět předávat dál (žákům, dětem či mládeži)
 • 9 strategií pro život – dynamická typologie

  Kurz akreditovaný MŠMT
  Časová dotace 16 hodin
  Obsah:

  • Seznámení s dynamickou typologií osobnosti a její využití v praktickém životě
  • Navýšení vlastního vědomí a reflexe vlastních návyků
  • Identifikace inklinací jiných osob (dětí či klientů)
  • Objevení vlastního potenciálu a potenciálů dalších osob (dětí či klientů)
  • Práce s motivací v oblasti osobnostního růstu
 • 9 strategií pro život – děti a mládež

  Kurz akreditovaný MŠMT
  Časová dotace 16 hodin
  Obsah:

  • Dynamická typologie jako nástroj pro práci s dětmi a mládeží
  • Navýšení vlastního vědomí a reflexe návyků dětí a mládeže
  • Specifické potřeby související se strukturou návyků
  • Objevení potenciálu a vhodné nástroje pro jeho rozvoj
  • Určení vhodné komunikace a individuálního přístupu
  • Práce s motivací v oblasti osobnostního růstu
 • Změna, změnový proces a jeho řízení

  Časová dotace 16 hodin
  Obsah:

  • Práce se změnou (chtěnou i nechtěnou)
  • Pochopení procesu změny se všemi specifiky
  • Navýšení umění řídit proces změny a připravit se na jeho kritická místa
  • Postupy pro nositele změny – vhodná komunikace a osobní odpovědnost
  • Odlišnost změnového procesu u jednotlivce a ve skupině (týmová dynamika)
  • Důvody pro odmítnutí změny
  • Práce se stresem ve změnovém prostředí
 • Práce se skupinou a základy skupinové dynamiky

  Časová dotace 16 hodin
  Obsah:

  • Základní principy a pravidla pro práci se skupinovou dynamikou
  • Skupinové procesy a jejich řízení
  • Cíle a hodnoty týmů a skupin
  • Budování společných hodnot
  • Osobní odpovědnost v týmu
  • Kultura v týmu, jakým způsobem ji budovat, řídit a podporovat
  • Vhodné nástroje a hry pro podporu týmové kultury
 • Partnerská komunikace a její pravidla v praxi

  Časová dotace 16 hodin
  Obsah:

  • Principy a pravidla pro partnerskou komunikaci
  • Otevřená komunikace vs. komunikace pod stolem
  • Prostředí pro otevřenou komunikaci
  • Osobní odpovědnost, svoboda a důvěra jako základní hodnoty v partnerské komunikaci
  • Práce s konfliktem a jeho role v komunikaci
  • Partnerská komunikace a skupinová dynamika
 • Konflikt jako příležitost k rozvoji

  Časová dotace 16 hodin
  Obsah:

  • Konflikt – různost názorů
  • Faktická část a emocionální část konfliktů
  • Vnitřní a vnější konflikt
  • Partnerský přístup v řešení konfliktů
  • Osobní odpovědnost, svoboda a důvěra jako základní hodnoty při práci s konfliktem
  • Důležitost pravidel a dohod pro práci s konfliktem
  • Demokratický přístup v řešení skupinových procesů
 • Emoční inteligence pro děti a mládež

  Věkové kategorie 4-7 let, 8 – 11 let, 11- 14 let, 14 – 17 let
  Kategorie jsou pouze orientační, je třeba respektovat individuální vývojový program žáků.

  Cílem těchto setkání je seznámit děti s emocemi, co jsou a kde se berou. Jak fungují a co nám říkají. Jak s nimi pracovat u sebe a jak pracovat emocemi jiných lidí. Hledat vhodné způsoby uvolnění emocí. Umění popsat vlastní emoce pro okolí a pojmenovat své potřeby. U starších dětí přidáváme funkční typologii, která navyšuje vlastní sebeuvědomění a sebedůvěru. A schopnost vytvářet vztahy, které stojí na vzájemném respektu.

 • Setkání s jinakostí

  Diskuzní setkání pro mládež, ve které mají možnost seznámit se s mladými lidmi, kteří znají označení “JINÝ“. Jejich příběh, může být zdrojem inspirace a poučením.
  Navazuje lektorem řízená diskuze na probrané téma, která je vedená na základě principů hluboké demokracie.
  Cílem této diskuze je ukázat žákům, jaké jsou možnosti vedení diskuzí a projevování názorů. Zároveň umění slyšet názor druhých.

 • Rodičovská kavárna

  Rodičovská kavárna je série besed nad aktuálními tématy, které spojují rodiny a školy. Témata mají společnou linku, ale nejsou na sobě závislá. Lze je měnit dle potřeb školy a rodičů, či žáků samotných.

  Časová dotace na jednu besedu je cca 2,5 hodiny.

  Výběr témat:

  • Partnerský přístup a prostředí pro osobností růst
  • Emoce, nejsou nemoce
  • Hranice, abychom se v životě neztratily
  • Potřeby a jejich kompenzace
  • Vnitřní a vnější motivace
  • Konflikt, jako příležitost pro vyjádření názorů
  • Sourozenecké konflikty
  • Vzdor, puberta
  • Odměny a tresty
  • Co je potenciál a jak ho rozvíjet
  • Svoboda, důvěra a osobní odpovědnost – jak na to?
  • Počítače a počítačové hry – zakázat nebo povolit
  • Youtube scéna – vloger a bloger
  • Změna a změnové prostředí