dsc_2014

Výcvik lektorů

Program je určen pro všechny, kteří chtějí získat ucelený vhled do vzdělávání dospělých. Je určen pro ty, kteří začínají v roli lektora či kouče a hledají způsob, jak se postavit na vlastní nohy. Je určen pro interní lektory a kouče ve firemním prostředí. Pro ty, kdo pracují v oblasti řízení lidských zdrojů a mají skutečný zájem o práci s lidským potenciálem. Je určen pro zájemce, kteří pracují sami na sobě a chtějí absolvovat ucelený vzdělávací program. Po absolvování získáte celostátně platný certifikát a novou profesní kvalifikaci na úrovni středoškolského vzdělávání s maturitou dle evropského rámce.

cara-gold-pr

Kvalifikační a vstupní předpoklady: střední vzdělání (min. výuční list), dosažení věku 18 let
Akreditace MŠMT ČR: č.j. MSMT-27338/2015-1/711
Výstupní doklad: Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu
Zkouška: kurz je zakončen ústní zkouškou
Rozsah kurzu: celkem 120 hodin + zkouška
Lokace : Praha 3 Vinohrady, Písecká 2125/13

Tento výcvikový program je sestaven tak, aby účastníkům pomohl najít nejvhodnější cestu pro svou realizaci v oblasti vzdělávání a rozvíjení potenciálu dospělých lidí. Je zaměřen nejen na objevení a rozvoj vlastního potenciálu a jednotlivých kompetencí potřebných v práci lektora či kouče, ale zároveň zahrnuje informace a doporučení, které ocení každý, kdo začíná podnikat v této oblasti.
Naučíte se základní přístupy ve vzdělávání. Jak pracovat se skupinou a jak přistupovat k individuální práci s klientem. Každý účastník si bude zkoušet jednotlivé přístupy a zjišťovat, které techniky a metody jsou pro něj nejvhodnější. Základní a nejdůležitější kvalitou našeho výcviku je emoční inteligence a nástroje sebeuvědomění, které vedou budoucí lektory, sebezkušenostním tréninkem, k navýšení reálné sebedůvěry.
Účastník bude sám vnímat svůj přirozený potenciál, jako oblast, na které může stavět své další směřování ve svém podnikání. A předávat své zkušenosti a dovednosti dalším, s respektem k jejich vlastní cestě, na které je může doprovodit.

Co se na kurzu naučíte

VÝCVIK LEKTORŮ

Jedná se o velmi specifický autorský trénink založený na třech pilířích. Tedy nabytí znalostí, vybudování zkušeností a získání postojů. K tomu používám mix tréninkových metod, jako je prezenční výklad teorie, work shop, sdílení ve skupině, práce na samostatných projektech, sebehodnocení a hodnocení ve skupině. Celý kurz je postaven jako příprava na budoucí reálnou PRAXI, tedy po absolvování tréninku budou účastníci připraveni sestavit si vlastní autorský trénink a také ho úspěšně realizovat.

 

cara-gold-pr

ZNALOSTI

 • Emoční inteligence
 • Dynamická typologie
 • Sledování procesu
 • Lektorské minimum
 • Skupinová dynamika
 • Psychologie

DOVEDNOSTI

 • Příprava materiálů
 • Postavení vlastního tréninku
 • Prezentační dovednost
 • Komunikační dovednost
 • Koučink
 • Mentoring / Lektoring

POSTOJE

 • Sebeřízení v praxi
 • Práce s motivací
 • Osobní odpovědnost lektora
 • Leadership
 • Win – win
 • Firemní kultura

Ceny a platby

JEDNORÁZOVĚ

1x34.990 Kč vč. DPH

Jednorázová platba na účet přes začátkem konání tréninku. Cena zahrnuje:

 • tištěné výukové materiály
 • coffee breaky
 • rekvalifikační certifikát na profesi kouč
 • případnou jednu opravnou závěrečnou zkoušku

DVĚ SPLÁTKY

2x17.990 Kč vč. DPH

Platba ve dvou splátkách. První před začátkem kurzu, druhá před závěrečnou zkouškou.

Cena zahrnuje:

 • tištěné výukové materiály
 • coffee breaky
 • rekvalifikační certifikát na profesi kouč

TŘI SPLÁTKY

3x12.990 Kč vč. DPH

Platba ve třech splátkách. První před začátkem kurzu, druhá před závěrečnou zkouškou, třetí do měsíce po ukončení. Cena zahrnuje:

 • tištěné výukové materiály
 • coffee breaky
 • rekvalifikační certifikát na profesi kouč (zaslán po poslední platbě)

Harmonogram

Role kouče 4h
Emoční a sociální kompetence 16h
Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 1h

Enneagram – 9 strategií pro život – dynamická typologie 16h

Self management a osobní poslání kouče 8h
Koučování jednotlivců 8h
Prezentační dovednosti 5h

Koučování skupin 8h
Práce s motivací a osobní odpovědností 4h
Styly vedení a práce s lidmi 4h
Konflikt jako příležitost pro rozvoj 4h

Hodnocení a zpětná vazba 8h
Self marketing, budování vlastního brandu 2h
Vyjednávání a argumentace 4h
Způsoby a techniky učení 4h

Komunikační dovednosti 8h
Specifikace zadání tréninku 4h
Facilitace a práce se skupinovou dynamikou 8h
Výstupy z tréninku 2h
Etika a právo v práci kouče 2h

Závěrečná zkouška

Tento výcvik bude probíhat ve vzdělávacím centru JUSTHOME v Praze, na adrese Písecká 2125/13, Vinohrady. K dispozici budeme mít moderní školící prostory s potřebným zázemím, připravené občerstvení, výbornou kávu, domácí limonády a pečené dobroty. Centrum je výborně dostupné, nachází se na trase metra A, zastávka Flora (tři zastávky od Václavského nám.). Případně můžete přijet tramvají, zastávka Flora nebo Olšanské hřbitovy, poté čtyři minuty pěšky.

ZÁRUKA VRÁCENÍ PENĚZ BEZ UDÁNÍ DŮVODU